Maršruti

 
Cita Mazirbe
Laiks: visu gadu.
Grūtības pakāpe: viegls.
Ceļa segums: meža ceļi, takas, mežs, arī asfalts un lielceļš.
Attālums no Rīgas: 170 km.
Sākums un beigas: Mazirbes internātpamatskola.
Maršruta gaita: Mazirbes internātpamatskola – Baltā kāpa – Vilkaču priede – Maitas kalns – «Rākstu» ceļš – Rākstupītes grava – Mazirbes baznīca – Mazirbes internātpamatskola.
Marķējums: dabā nav marķēts.
Alternatīvas: maršrutu var veikt arī pretējā virzienā.
Garums: ap 5 km.
Aptuvenais laiks: ~ 2-3 h.
Loģistika: apļveida maršruts, atgriežas sākuma punktā.
Aizsardzības kategorija: Maršruts visā garumā ietilpst Slīteres Nacionālā parka teritorijā.

Tūrisma infrastruktūra

Atpūtas vietas: maršrutā nav labiekārtotu atpūtas vietu.
Tuvākās tūristu mītnes:
  • «Kalēji», viesu nams / kempinga mājas ʭ28, Mazirbe, VI – VIII, tel. +371-28829474, 2921341, mazirbeskaleji@gmail.com
  • «Jūrmalnieki», kempinga mājiņas, 12 vietas, Mazirbe, tel. +371-22334904, kempings.jurmalnieki@gmail.com
  • «Stūrīši – Branki», brīvdienu māja, Mazirbe, 15 vietas, IV – XI, tel. +371-29469165, mazirbe.branki@gmail.com
  • «Vecvalgani», brīvdienu māja (vagoniņš), Mazirbe, 10 vietas, V – X, tel. +371-26159870
  • Jūras māja «Dzelmes», brīvdienu mājas, ģimenes apartamenti, Mazirbe, 30 vietas, tel. +371-20139070, jurasmaja@jurasmaja.lv
Veikali: Mazirbes centrā.
Atkritumu tvertnes: nav
Tualetes: nav
Informācija: www.slitere.lv, www.visit.dundaga.lv
Uzmanību! Maršrutā nav atkritumu savākšanas urnu, tāpēc visi atkritumi, ko radāt, jāņem līdzi un jāizmet vietā, kur atkritumus izmest ir atļauts!

Ceļotāji Mazirbi parasti iepazīst, apskati sākot ar Lībiešu tautas namu, laivu kapsētu vai jūrmalu. Šoreiz aicinām iepazīt citu Mazirbi – teiksmām apvītas vietas, kas bijušas nozīmīgas senā lībiešu zvejniekciema dzīvē un kas pamazām izzūd no atmiņas. Maršruts piemērots ģimenēm  ar bērniem.
CitaMazirbe pdf
1
Mazirbes internātpamatskolas ēka
Sarkano ķieģeļu ēku Mazirbes valsts pamatskola ieguva 1940. gadā. Tā atrodas līdzās vecās, 20. gs. 70. gados nodegušās, skolas drupām. 1941. gadā skolas nosaukums bija Mazirbes nepilnā vidusskola un tajā mācījās ap 200 skolēnu. 2018. gadā skolēnu trūkuma dēļ  Mazirbes internātpamatskolu nolemts slēgt.
2
Baltais kalns jeb Dižkalns
Tuvākās apkārtnes augstākais punkts, ainaviska vieta, no kuras var redzēt tālu apkārtni. Baltais kalns, iespējams, veidojies, smiltīm ceļojot, kad Mazirbes apkārtnē maz  bija meža, kura saknes spēj saturēt kāpas,  un smiltis tika pārpūstas. Kāpas pakājē uz lielceļa pusi, kur aug vecs, mitrs mežs, ir vairākas gan jaunas, gan pamestas āpšu alas. Tajās mitinās gan āpši, gan lapsas, reizēm arī jenotsuņi.
3
Vilkaču priede
Tā aug uz Baltā kalna nogāzes un ir labi redzama no šosejas. Par vilkaču priedēm lībiešu zvejniekciemos sauktas priedes ar augstām gaisa saknēm. Kā vēsta leģendas, cilvēks var pārvērsties par vilkati, ja noteiktos apstākļos izlien cauri gaisa sakņu arkai. Dabas pētniekam neparastais priedes izskats ar slīpo stumbru un sakņu arkām liecina par priežu milzīgo spēju pielāgoties skarbiem apstākļiem. Baltā kalna Vilkaču priede ir vairāk nekā 150 gadu veca, tā pārdzīvojusi gan smilšu ceļošanu, gan šosejas būvēšanu, kad daļu Baltā kalna smilšu ieguldīja ceļa pamatnē.
4
Šoseja Kolka – Ventspils
Izbūvēta pēc Otrā pasaules kara. Lai izlīdzinātu viļņaino kangaru – vigu reljefu, smiltis vigu aizbēršanai ņēma no smilšu kāpām jeb kangariem, arī Baltā kalna. Ceļu pārklāja ar asfaltu 2012. gadā.
5
Maitas kalni
Aiz Vilkaču priedes maršruts šķērso lielceļu. Maitas kalni ir kāpu grēda līdzās Baltajam kalnam un arī otrpus lielceļam. To nosaukuma izcelšanās apstākļi skaidri nav zināmi, vien minami. Maitas kalni ir apauguši ar dižām priedēm. Ejot pa kalnu malu, kur saduras sauss mežs ar purvainu ieplaku, var vērot kontrastu starp sausu mežu un purvu. Te izdodas novērot arī meža dzīvniekus – putnus un zvērus.
6
Purvainā ieplaka jeb viga
Vēl 20. gs. 80. gados šajā vigā pļāva sienu un ganīja lopus. Tagad te ir ļoti slapjš visu gadu, jo bebru dambji aiztur ūdens noplūdi. Kalna malā daudz vecu bebru alu un citas bebru darbības pēdas.
7
Dzīvnieku vērošanas vieta
Uzmanīgam, klusam ceļotājam Maitas kalnu nogāze ir laba vieta dzīvnieku vērošanai: te sastopamas dzērves, medņi, rubeņi, ūdensžurkas, stirnas, brieži, mežacūkas, lapsas, jenotsuņi un citi dzīvnieki.
8
Vecais «Rākstu» ceļš
Ceļš, kas savieno divas viensētas, «Siliņus» un «Rākstus», vēl pirms 30 gadiem bija braucams ar automašīnām. Tas izved uz Dundagas–Mazirbes lielceļa, kas vēl 20. gs. 60. gados bija šaursliežu dzelzceļa stiga.  Tam jādodas pāri  – uz «Rākstu» pusi.
9
Rākstupītes grava
Rākstupīte tek pa dziļu, gleznainu, dzīvības pilnu gravu. Te valda lapu koki – lazdas, vīksnas, oši u. c. koki. Zemi sedz vizbuļi, vizbulītes, purenes un citas pavasara puķes, ko vasarā nomaina dažādas papardes. Mazās upītes ūdeņu un krastu dabas daudzveidība nodrošina barību melnajiem stārķiem, ūdriem u. c. dzīvniekiem.
10
Dižās priedes
Tālāk maršruts ved gar «Rākstu» pļavu, cauri skaistam priežu mežam, pa seniem ceļiem. Lielākās priedes šajā mežā ir vismaz 200 gadu vecas, daudzas varētu būt sasniegušas dižkoka izmēru, t. i., 2,5 metru apkārtmēru, mērot 1,3 metru augstumā. Atklāj savu dižpriedi!
11
Mazirbes luterāņu baznīca
Uzcelta 1868. gadā. Pēc Otrā pasaules kara nopostīta, 20. gs. 90. gados atjaunota. Te savulaik dievkalpojumi notikuši pat lībiešu valodā. Uz ēkas fasādes 3 vietās redzama savdabīga zīme – krusta krusts. Baznīcas apkārtnē atrodas vairāki interesanti objekti: vecais kapu kalniņš, mērakmeņi un Mazirbes mācītājmuiža.
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2024

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.