Projekti

 
Kontraktors: Dundagas pagasta padome
Partneri: Kolkas pagasta padome, Rojas pagasta padome, Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūts, Lībiešu (līvu) savienība, Kultūrvēsturiskā teritorija Lībiešu krasts
Norises vietas: Ziemeļkurzemes reģions
Finansētājs: ES LIFE - Vide programma
Izmaksas: 697953 EUR
Norises ilgums: 2001.g. septembris- 2004.g.septembris
Mērķis: Samazināt dažādu aktivitāšu negatīvo ietekmi uz Latvijas ZR piekrastes vidi un integrēt ilgtspējības principus visās piekrastes attīstības nozarēs.
Ilgtermiņa mērķis: Radīt Latvijas ZR piekrastes vides kvalitātes ilgtspējīgas pastāvēšanas modeli un attīstīt sekmīgas sadarbības un pieredzes apmaiņas tīklu ar līdzīgām institūcijām ap Baltijas jūru.
Īstermiņa mērķis: Izveidot Agenda 21 plānošanas, ieviešanas un uzraudzības sistēmas bāzi Ziemeļkurzemes piekrastē.
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2023

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.