Projekti

 
Iesniedzējs: Dundagas pagasta padome
Partneris: Lībiešu (līvu) savienība
Norises vietas: Dundagas un Kolkas pagasts
Finansētājs: Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda ES Phare programma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"
Izmaksas: 29478 EUR
Norises ilgums: 2004.g.oktobris - 2005.g.maijs
Mērķis: līvu kultūrvides elementu integrēšanas, kopšanas un akcentēšanas veicināšana Ziemeļkurzemes amatniecībā un ainavā.
Mērķa grupas: 1) praktizējoši amatnieki Ziemeļkurzemē;
2) semināru, nodarbību dalībnieki (jebkurš interesents, vietējie iedzīvotāji), īpaši akcentējot Dundagas un Mazirbes skolu skolēnu līdzdalību semināros; 3) tūristi un pārējā visplašākā sabiedrība.
Aktivitātes: 1) semināru, apmācību cikls; 2) palīdzība praktizējošu amatnieku darbības pilnveidošanai; 3) praktizējošu amatnieku darbs ar līvu atpazīstamības elementiem izstrādājumos;
4) projekta darbības popularizēšana plašsaziņas līdzekļos;
5) noslēguma pasākums: amatniecības brīvdabas izstāde gadatirgus, ceļojošās izstādes atklāšana, noslēguma seminārs.
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2023

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.