Projekti

 

Iesniedzējs: Dundagas pagasta padome
Partneri: Kolkas pagasta padome, Lībiešu (līvu) savienība, Kurzemes Tūrisma asociācija
Asociētie partneri: Tārgales pagasta padome, Rojas pagasta padome, Slīteres Nacionālais parks, Talsu rajona Tūrisma informācijas centrs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra
Norises vietas: Ziemeļkurzemē, Līvu zaļajā piekrastes reģionā: Dundagas un Kolkas pagastā
Finansētājs: Phare Atbalsts projektu sagatavošanai
Izmaksas: 170894 EUR
Norises ilgums: 15.10.2004. - 15.08.2005.
Mērķis: izstrādāt detālu investīciju projekta koncepciju, sagatavot nepieciešamo izpētes, plānošanas un tehnisko pavaddokumentāciju, kā arī pieteikuma dokumentāciju ERAF projektu konkursam, lai saņemtu finansējumu uz lībiešu kultūras vēstures mantojuma balstītas tūrisma nozares attīstībai Līvu zaļajā piekraste reģionā.
Mērķa grupas: 1) vietējie un ārvalstu tūristi;
2) lībieši; 3) ar tūrismu saistīto nozaru uzņēmēji; 4) iedzīvotāji Līvu zaļajā piekrastes reģionā un Ziemeļkurzemē.
Aktivitātes: tās iedalās trīs galvenajos blokos - 1) Koncepciju, plānu un izpētes dokumentācijas sagatavošana; 2) Tehniskās un ar būvniecību saistītās dokumentācijas sagatavošana; 3) ERAF investīciju projekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana.

 

 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2023

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.